جدول امتیاز بندی

 

تشویق دانش آموزان با امتیاز بندی فعالیت های آنان

 

جهت اجرای طرح امتیاز دهی و امتیاز بندی دانش آموزان ابتدائا بایستی در نظر داشت که توجیه دانش آموزان و اولیا وحتی همکاران مهمترین قسمت کار می باشد چرا که در صورت عدم توجیه عوامل فوق طرح با شکست مواجه خواهد شد .

برای توجیه دانش آموزان و اولیا بهترین زمان قبل از شروع سال می یاشد در آموزشگاهی که در قسمت اول توضیحش گذشت مدیر محترم هنگام توزیع کتابها برگه هایی را به تک تک دانش آموزن به شرح ذیل تحویل داده و روند کار را از دانش آموزان و اولیا خواستار شده است

ذیلا متن و برگه تحویلی به دانش آموان به اختصار  می آید لازم  به توضیح است که عوامل امتیازی در هر مدرسه ، حتی مقطع و جنسیت دانش آموزان در مدارس مختلف متفاوت بوده و این امر  بسته به اهمیت دادن کادر اداری و آموزشی در هر آموزشگاه می تواند با در نظر گرفتن انتظارات آموزشگاه از دانش آموزان  باشد

 

 

بسمه تعالی

ولی محترم دانش آموز                             به منظور تقدیر و تشکر از دانش آموزان ساعی و درسخوان و منضبط ، از ابتدای سال تحصیلی جاری لغایت پایان سال موارد ذیل جهت اطلاع از سیستم امتاز بندی آموزشگاه به منظور تشویق و تنبیه دانش آموزان اجرا می شود . شایسته است ضمن توجیه فرزندتان ، ما را در اجرای هر چه مطلوب و عادلانه تر این طرح یاری فرمایید ضمنا چنانچه موردی از قلم افتاده و از نظر شما مهم به نظر می رسد تذکر شما مایه مباهات خواهد بود لازم به توضیح است که جایزه دانش آموزانی که حائز بالاترین امتیازات می باشند حداقل یکدستگاه دوچرخه ، و مبلغ یک میلیون ریال وجه نقد بعلاوه جوایز نفیس دیگر می باشد                              مدیر مدرسه ……………

 

امتیازات منفی ( موارد که باعث کاهش امتیاز دانش آموزان می گردد ) امتیازات مثبت (مواردی که باعث افزایش امتیاز دانش آموزان می شود)
امتیاز نمونه موارد کسر امتیاز امتیاز نمونه موارد کسر امتیاز امتیاز نمونه موارد امتیاز آور امتیاز نمونه موارد امتیاز آور
۱۰ آوردن بازی و وسایل بدون هماهنگی به مدرسه ۲۰ عدم توجه به قوانین مدرسه ۵۰ کمکه به آموزشگاه به ازای هر ….. تومان ۱۰۰۰ حفظ کل قرآن
۲۰ عدم خوردن صبحانه و ناهار ۱۰ فحاشی و ناسزا و بی ادبی هر مورد ۴۰ رتبه اول در مسابقات ۱۰۰ حفظ یک جزء
۲۵ بی نظمی در اردوها ۱۵ نخورد شیر در مدرسه ۴۰ رتبه دوم در مسابقات ۳۰ حفط هر سوره
۲۰ استفاده از خوراکی های غیر بهداشتی ۱۵ اسراف شیر و تغذیه ۲۰ رتبه سوم در مسابقات ۵۰ قرائت بدون غلط نماز
۱۰ اسامی ارائه شده توسط نمایندگان کلاس هر مورد ۱۰ بی انضباطی در کلاس ۱۰ مطالعات خارج از مدرسه ۵۰ رضایت پدر در هر ماه
۱۰ عدم رعایت مسائل بهداشتی ۱۰ بی انضباطی در محیط ۵۰ نوشت کتاب ۵۰ رضایت مادر در هر ماه
۱۰ عدم استفاده از لیوان شخصی ۱۰ بی انضباطی درمسیر مدرسه ۱۰ کمک به ماموران بهداشتی ۵۰ رضایت معاونین و مدیر و معلمین محترم هر کدام در ماه
۱۰ حضور در سالن و کلاس درس در ساعات تفریح ۳۰ دعوا در مدرسه ، کوچه و یا خانه هر مورد ۲۰ شرکت در جشنواره ها ۴۰ شرکت اولیا در جشنواره ومسابقات مختلف مدرسه
۱۰ بی نظمی در صف ۲۰ شکایت سایر اولیا از دانش آموز ۱۰ شرکت در مسابقات مختلف ۵۰ شاگرد اول
۲۰ عدم استفاه از لباس فرم ۲۰ عدم انجام تکالیف ۱۰ کمک به ماموران انتظامات مدرسه ۳۵ شاگرد دوم
۲۰ کثیف و نامرتب بودن لباس مدرسه ۲۰ غیبت غیر موجه در هر روز ۱۰ کمک به دانش آموزان کوچکتر ۲۵ شاگرد سوم
۳۰ خروج بدون اجازه از مدرسه ۲۰ تاخیرات بیشتر از یک ساعت در هفته ۲۰ مسابقات اذان ۱۵ شاگرد ممتاز
۲۰ عدم شرکت پدر یا مادر در جلسات دعوت شده ۱۰ تاخیر در ورود به کلاس ۱۰ کارت تلاش بدون اخذ جایزه ۱۰ نظم در خانه ، مدرسه ، و کلاس در س در هر ماه
۲۰ عدم توجه به بهداشت لباس ، کفش و جوراب ۲۰ نامرتبی کتاب ها ، دفاتر ۲۰ شرکت پدر یا مادر در جلسات مدرسه هر مورد در ماه ۱۰ توجه و خواندن نماز در خانه با تایید ولی
۱۰ همراه نداشتن کارت شناسایی ۲۰ سهل انگاری در نگهداری لوازم ۱۰ ساخت کاردستی ۱۵ شرکت در نماز جماعت
۲۵ مفقود شدن کارت ۲۰ دیر رسیدن به خانه بعد از مدرسه ۵ مقاله ، سرود ، مداحی ، روزنامه دیواری هر مورد ۵ فعالیت فوق برنامه خارج از کلاس
۲۰ انجام کارهای که در شان دانش آموز نمی باشد ۲۰ بلند بودن مو ، ناخن ، هر مورد در هفته     ۵ کارهای عملی کلاسی هر مورد
    ۵۰ صدمه زدن به درختان واموال مدرسه        

 

 همانگونه که در بالا توضیح داده شد کلیه امتیازات کاملا اختیاری بوده و بسته به شرایط مدرسه توسط مدیر آموزشگاه می تواند اهم و مهم گردد

جهت امتیاز دهی به دانش آموزان می توان کارتهایی را مانند کارت ذیل به ابعاد یک سوم کاغذ A4 طراحی نموده و در اختیاز دانش آموزان قرار داد

 

 

نمونه کارت امتیاز می تواند به شکل زیر باشد

 

کارت امتیاز مدرسه ……………. نام و نام خانوادگی دانش آموز ………….. کلاس …..

تایید کننده تاریخ (ماه) امتیاز دهنده علت امتیاز امتیاز جمع امتیاز
امضا و مهر مدیر یا معاون ماه مهر امضا پدر
رضایت پدر ۵۰ ۵۰
امضا و مهر تایید دفتر ۲۴مهر امضا معاون پرورشی حفظ سوره ناس ۳۰ ۸۰
امضا و مهر تایید دفتر ۲۶مهر امضا مدیر
شرکت مادر جلسه انجمن ۳۰ ۱۱۰
امضا و مهر تایید دفتر ماه مهر امضا معاون
بی نظمی در صف ۱۰منفی ۱۰۰
امضا و مهر تایید دفتر ماه مهر امضا ناصری
رضایت معلم ۵۰ ۱۵۰
امضا و مهر تایید دفتر ماه مهر امضا مادر یا پدر
رضایت مادر ۵۰ ۲۰۰
           
           
           
           
           
           
           
       
       
       
           
   
           

 

همانظور که در کارت امتیاز فوق مشاهده می شود کافی است دانش آموز در هر ماه  و یا روز امیتازی که دریافت  می کند امضای فرد امتیاز دهنده را داشته باشد و عوامل تایید امتیاز با ساخت مهر کوچک در یک روز خاص از هفته با مراجعه به کلاس های مدرسه نسبت با تایید یا عدم تایید امتیاز اقدام نمایند بدیهی است می توان جهت تسریع در تایید امتیازات از معلمین هر کلاس و معاونین و یا نمایندگان اولیای هر کلاس هم استفاده نمود