افزایش انگیزش

 

  شیوه نامه راهکارهای افزایش انگیزش در دانش آموزان دوره عمومی

مقدمه :

موقعیت وشرایط محیط آموزشی از جمله عواملی است که با انگیزش دانش آموزان ارتباط نزدیک دارد. معلم مهمترین نقش را در آموزشگاه ایفا می کند و چگونگی عملکرد دانش آموز به رفتار معلم بستگی دارد. برای معلم انگیزش دانش آموز به این سبب که هم در حکم هدف و هم به منزله ی وسیله ی پیشرفت های بعدی در سایر زمینه های تربیتی است اهمیت زیادی دارد. معلمان می توانند از منابع و راههایی که انگیزش از طریق آنها افزایش می یابد استفاده کنند.

اگرچه در بیشتر کلاسهای درس می توانیم هم انگیزش بیرونی و هم انگیزش درونی را مشاهده کنیم, اما وجه غالب با انگیزش بیرونی است. البته  نشانه های انگیزش درونی نیز در مدارس یافت می شود. دانش آموزان می توانند دارای انگیزه درونی باشند و معلمان هم می باید درکنار انگیزش بیرونی به انگیزش درونی توجه کنند . لازم است تا میان این دو تعادل و توازنی ایجاد گردد و دانش آموزان بیاموزند که چگونه قادرند از انگیزش بیرونی به انگیزش درونی دست یابند .

بنابراین از آنجا که معلمان بایستی از راهبردهای انگیزش بیرونی و درونی آگاهی یافته و با ایجاد تعادل و توازن بین این دو نوع انگیزش زمینه ی بهبود کیفیت آموزشی را فراهم نمایند , معاونت آموزش وپرورش عمومی سازمان با اجرای طرح تلاش آفرین و ارائه راهکارهای اجرایی در نظر دارد در زمینه ی افزایش انگیزش در دانش آموزان برنامه های زیر را به اجرا در آورد به منظور آشنایی همکاران محترم با انواع انگیزش ابتدا به تعریف هر یک از آنها پرداخته و سپس توضیحات لازم در زمینه ی شیوه ی اجرایی طرح ها و راهکارها ارائه خواهد شد .

 

تعاریف:

۱-انگیزش بیرونی :

در انگیزش بیرونی یک عامل خارجی فرد را به انجام کاری خاص بر می انگیزد برای مثال کودکی اتاقش را تمیز می کند تا والدینش او را به سینما ببرند و یا دانش آموزی تکالیفش را به خوبی انجام می دهد تا اجازه داشته باشد در بازی فوتبال شرکت کند , یا برچسب رنگی یا نمره های خوب دریافت کند . اگر چه در این موارد با انجام خوب کار مواجهیم اما هیچ یک از این دو کودک , تکلیف را به خاطر خود آن کار انجام نداده اند بلکه تلاش برای دستیابی به چیزی دیگر است .  (جابجایی هدف)

از آنجا که این انگیزش در بهبود کیفیت آموزش موثر می باشد در ادامه به طرح تلاش آفرین که همسو و همگام با این نوع انگیزش می باشد پرداخته خواهد شد که لازم است ضمن مطالعه دقیق نسبت به اجرای آن اقدامات لازم صورت گیرد. شایان ذکر است طرح تلاش آفرین در دوره راهنمایی تحصیلی از سال ۱۳۷۹ در مدارس استان اجرا گردید که بیشتر سمت و سوی توجه آن به انگیزش بیرونی بوده است.  لذا انتظار می رود با عنایت به اینکه هدف اصلی افزایش انگیزش درونی در دانش آموزان است به راهکارهای عملی انگیزش درونی نیز توجه شود .

۲- انگیزش درونی :

انگیزش درونی عبارت از یک حالت روان شناسی متغیر است و هیچ دانش آموزی همواره نسبت به مناسبتی خاص از انگیزش درونی ثابتی برخوردار نیست می توان با تفسیر شرایط , ادراک کفایت و خود مختاری دانش آموز را نسبت به خود تغییر داد همه دانش آموزان در دوران تحصیل خویش انگیزش درونی را تجربه می کنند . هنگامی که انسان با انگیزش درونی کاری را به انجام می رساند  صرفاً آن را برای خود آن می خواهد و نتیجه ی جداگانه ای را نمی طلبد و حتی اگر از کار خود هیچ نتیجه ی مطلوبی هم نگیرد  بازهم از این که آن را انجام داده است احساس پشیمانی نمی کند در مورد چنین کسی هرگز به تشویق نیاز نیست این افراد در ضمن پرداختن به فعالیت خود از دیگر امور غافل می شوند و فقط به کار خود توجه دارند نظریه پردازان چنین حالتی را « در جریان بودن » نامیده اند یعنی فرد آنچنان با دقت معطوف به فعالیت خویش است که عاملهای طبیعی بر وی هیچ تاثیری ندارد . با توجه به مطالب ارائه شده در زمینه ی انگیزش درونی در این شیوه نامه به برخی از اصول و فنون ایجاد انگیزش درونی در فراگیران اشاره خواهد شد تا از طریق اجرای آنها بتوان به بهبود کیفی آموزش کمک نمود در همین رابطه تجارب ارزنده همکاران محترم می تواند در تنوع و کیفیت طرح مورد استفاده قرار گیرد .

 

الف- اصول و فنون ایجاد انگیزش درونی در دانش آموزان :

۱- فراگیران برای یادگیری مطالب معنی دار , بهتر بر انگیخته می شوند .

اگر مطلب جدید با ارزشها و علایق فراگیران همخوانی داشته باشد , با تجارب قبلی او مرتبط باشد و کاربرد آتی برای فراگیرنده تشریح شده باشد یادگیری از نوع معنادار خواهد بود اینگونه یادگیری فراگیرنده را به فعالیت  اکتشافی و اندیشیدن برمی انگیزاند .

۲- فراگیرندگان برای یادگیری مطالبی که تمام پیش نیازهای آن را کسب کرده باشند بهتر برانگیخته می شوند . اگر فراگیرنده پیش نیازهای لازم برای مجموعه ای از هدفهای آموزشی را بداند , آماده خواهد بود که آموزش معنی دار را دریافت کند و برای درک رابطه آنچه که دارد و آنچه که قرار است کسب کند شایسته تر خواهد بود .

۳- فراگیران برای یادگیری مطالبی که ساده صریح و روشن باشد بهتر برانگیخته می شوند یک مطلب در صورتی برای فراگیران ساده , صریح و روشن است که

الف) پیش از تدریس مطلب , هدفهای درس برای آنان مطرح شود .

ب) از رسانه های مختلف آموزشی برای تفهیم مطلب استفاده شود .

۴- فراگیرندگان برای یادگیری مطالبی که به شیوه ی نو ارائه گردد , بهتر برانگیخته می شوند

استفاده از انواع ارزشیابی , گنجاندن فعالیتهای تازه و مختلف در لابه لای مطالب درسی , استفاده از شیوه های مختلف تدریس و بهره گیری از رسانه های مختلف آموزشی در این رابطه موثر می باشد .

۵- فراگیران برای یادگیری مطالبی که خود در آن شرکت فعال دارند , بهتر برانگیخته می شوند برای برانگیختن فراگیران می توان از روشهایی چون بحث گروهی , بازیهای آموزشی , تحقیق , گزارشهای انفرادی و گروهی , گزارش مطالب درسی مانند درس تاریخ به صورت نمایش زنده و تدبیر دیگری که فراگیرنده را در فعالیت یادگیری شرکت دهد , استفاده کرد .

۶- فراگیران برای یادگیری مطالبی که شرایط آموزشی خوشایند داشته باشند بهتر برانگیخته می شوند. برای فراهم کردن شرایط خوشایند می توان :

الف- تکالیفی را طی آموزش برای آنان در نظر گرفت که برای کسب موفقیت در آن تلاش کنند و در نهایت به آن دست یابند .

ب – در زمینه ی تکالیف داده شده بلافاصله به آنان بازخورد داده شود.

ج- به سعی و تلاش فراگیران پاداش داده شود .

۷- کلاس را به محیط حمایت کننده تبدیل کنید .

پذیرش هر دانش آموز همچون فردی بی نظیر و تحسین صادقانه ی او در برابر تلاشهای -خوبی که انجام می دهد در کسب احترام به نفس او نقشی تسهیل کننده دارد .

۸- برای یادگیری موفقیت آمیز فرصتهای لازم را فراهم آورید .

پیشرفت فرد در انجام دادن کارها منبع مهم کسب موفقیت برای اوست . بازخورد اطلاع از نتایج در ایجاد انگیزه در دانش آموز برای استمرار یادگیری و تشخیص میزان یادگیری خود نقش مهمی دارد .

۹- دانش آموزان را در تصمیم گیری شرکت دهید

۱۰- آنچه را که از فراگیران به عنوان هدف آموزشی انتظار دارید در آغاز درس دقیقاً به آنها بگویید .

۱۱- در شرایط مقتضی از تشویق های کلامی استفاده کنید . استفاده از کلماتی مانند «خوب » , «عالی » و «مرحبا» پس از عملکرد درست دانش آموز از تدابیر موثر انگیزشی است .

۱۲- مطالب آموزشی را از ساده به دشوار ارائه دهید .

ارائه مطالب درسی به صورت متوالی , از ساده به دشوار موجب می شود که یادگیرندگان ابتدا در یادگیری مطالب ساده به اندازه ی کافی موفقیت بدست آورند این کسب موفقیت اولیه , انگیزش یادگیرنده را برای یادگیریهای بعدی افزایش می دهد و بر آمادگی او می افزاید .

۱۳- از ایجاد رقابت و هم چشمی در میان دانش آموزان جلوگیری کنید

۱۴- هنگام آموزش مطالب تازه از مثالهای آشنا استفاده کنید و هنگام کاربرد مطالب آموخته شده از موفقیتهای تازه استفاده نمائید .

۱۵- از روشهای مختلف آموزشی در تدریس استفاده کنید .

پژوهش های متعدد نشان داده اند که یکی از بهترین راههای ایجاد انگیزه در یادگیرندگان شرکت دادن آنها در فعالیتهای کلاسی است .

۱۶- به دانش آموزان مسائل و تکالیفی بدهید که نه خیلی ساده و نه خیلی دشوار باشد .

۱۷- تا آنجا که ممکن است مطالب درسی را به صورت معنی دار ودر ارتباط با موفقیتهای واقعی زندگی ارائه دهید و در حد امکان در انجام فعالیتهای آموزشی به یادگیرندگان آزادی عمل بدهید

۱۸- درس را با ارائه ی دلیل و برای برانگیختن دانش آموزان آغاز کنید .

سعی کنید به دانش آموزان بگویید که موضوع یا تکلیف درسی برای چه چیزی خوب است , چگونه این موضوع یا تکلیف درسی آنها را برای انجام دادن سایر کارها آماده می کند و چرا مهم و جالب است .

۱۹- بگذارید دانش آموزان آنچه را قبلاً فرا گرفته اند به کار گیرند .

۲۰- زمانی که دانش آموزان خود را توانمند و تکالیف درسی را در کنترل خود بدانند , انگیزش درونی تحصیلی در آنها بیشتر می شود .

۲۱- به جای دستورهای خشک و آمرانه برکار دانش آموزان نظارت کنید .

۲۲- چنان محیط های آموزشی ایجاد کنید که فرصت کنترل بر امور برای دانش آموزان فراهم شود و مطمئن شوید که شاگردان قادر به اجرای موفقیت آمیز امور در آن محیط هستند .

۲۳- دانش آموزان باید فرصت بیان توانایی های خود را پیدا کنند .

وقتی که دانش آموزان هر روز کلاسی را با تجربه ای موفق آغاز کنند برای انجام دادن کارهای دشوار تر در ساعات بعد احساس شایستگی خواهند کرد .

۲۴- هرگونه اقدام مناسب را انجام دهید تا دانش آموزان در کلاس درس احساس راحتی وامنیت کنند .

۲۵- دانش آموزان خود را یاری دهید تا به کلاس درس تعلق خاطر پیدا کنند .

* اسامی هر یک از دانش آموزان را هر چه سریع تر یاد بگیرید .

* اظهار نظرهای خود درباره ی دانش آموزان را مشخص و به طور خاص انجام دهید .

* فعالیت های گروهی را که موجب می شود دانش آموزان تجارب خویش را با سایرین مشارکت کنند تشویق کنید .

*نشان دهید که برای هر یک از دانش آموزان اهمیت خاصی قائلید همچنین تلاش کنید بین خود آنها نیز توجه متقابلی براساس همکاری موثر پدید آید .

۲۶- همکاری و تشریک مساعی را تا حد ممکن توسعه دهید .

۲۷- احساس موفقیت را ارتقاء دهید .

 

 

پیشنهادهایی برای معلمان و مدیرانی که از طریق آنها می توانند راههای تقویت انگیزش دانش آموزان خود را دنبال نمایند .

 

* در سطح فعالیتهای کلاسی :

۱– از اهداء جوایز بدون مورد و بطور مکرر خودداری نمایید. اگر جایزه را به عنوان یک عامل خارجی در جهت افزایش انگیزه به کار می گیرید مقدار و کیفیت آن می بایست متناسب با حجم کار انجام شده و در صد موفقیت دانش آموز انتخاب شود در این صورت است که مفید واقع می شود.

۲- اطمینان حاصل کنید که دانش آموزان را از حدود انتظارات خود و نحوه ی ارزشیابی کار آنها  از لحاظ رفتار و توانایی در انجام کارهای کلاسی آگاه کرده اید .

۳- به سئوالات دانش آموزان با حوصله و درست پاسخ گویید. از سئوالات خوب به طور واضح و در میان دانش آموزان دیگر قدردانی نمایید .

۴- تلاش خود را در جهت ایجاد ارتباط قوی و سازنده با دانش آموزان به کار ببرید. به خصوص دانش آموزانی که در برخورد با اطرافیان دچار مشکل هستند و موقعیت حساس تری دارند .

۵- کارها و تکالیف پر حجم را به مجموعه ای از یکسری فعالیتهای کوچک تقسیم نمایید .

۶- روند تدریس را رهبری نمایید فرصت دوباره انجام دادن کارها را برای دانش آموزان فراهم آورید .

۷- بعد از هرگونه فعالیتی عملکرد دانش آموزان را مورد ارزیابی قرار دهید و اطمینان حاصل کنید که بازدهی به حد مناسب و دلخواه برسد .

 

* در سطح مدرسه و مدیریت :

۱– افزایش انگیزه ی دانش آموزان را به عنوان یک اولویت مهم در نظر بگیرید و در راه دست یابی به آن حداکثر تلاش خود را به کار ببرید .

۲- در مدرسه فضایی را ایجاد نمایید که استعدادها را شناسایی نموده و راه را برای پرورش خلاقیت آنان هموار نماید و به دانش آموزان و معلم درجاتی از خود مختاری بخشد .

۳- برای افزایش انگیزه در میان دانش آموزان از تلاشهای معلم حمایت کنید .

۴- شیوه هایی به کار ببرید که والدین را در کار مدرسه درگیر نمایید. با والدین در مورد نتایج و پی آمدهای پرورش انگیزش بحث و تبادل نظر نمایید و در ارتباط با افزایش انگیزش در فرزندانشان آنها را راهنمایی نمایید .

 

ب – طرح تلاش آفرین :

 

*مضامین و پیامهای طرح:

۱- رویکرد و مقصد آن در جهت آفریدن تلاش است .

۲- مخاطبان اصلی طرح کلیه فراگیران با توجه به تفاوتهای فردی می باشند .

۳- اینکه اصولاً تلاش به هر نسبتی , در حد خود و فی نفسه شایسته آفرین و احترام است .

 

* اهمیت و ضرورت طرح

۱- تجلی اصل تفاوتهای فردی در فرآیند یاددهی و یادگیری

۲- توجه به دانش آموزان رتبه های پایین تر در حال پیشرفت

۳- توجه به ارزشیابی یادگیرنده مدار (نوعی از ارزشیابی که در آن میزان تلاش دانش آموزدر یادگیری تنها در مقایسه با عملکرد قبلی خود مورد ارزیابی قرار می گیرد و پاداش متناسب با آن دریافت می نماید تا بدینوسیله , محیط یادگیری و جریان حاکم بر آن نیز با هدفهای اساسی تر تعلیم و تربیت انطباق بیشتری یابد ) .

 

اهداف طرح :

در این طرح انتظار می رود از طریق اشاعه , ترویج واجرای ضابطه مند ارزشیابی یادگیرنده مدار اهداف زیر تحقیق یابد :

۱- ترغیب وتشویق دانش آموزان به تلاش و کوشش بیشتر در یادگیری

۲- واقع بینانه تر شدن انتظارات از دانش آموزان متناسب با توانمندیهای فردی آنها

۳- ایجاد التزام به توجه و رعایت اصل تفاوت های فردی در فرآیند یاددهی و یادگیری

۴- برجسته تر شدن اعتبار واهمیت ارزشیابی های تکوینی (تدریجی ) در اذهان و عملکرد اولیای مدرسه و دانش آموزان

۵- متوجه کردن  فراگیر به تدریج به توانمندیها و استعدادهای نهفته در خود

۶- امید آفرینی و ایجاد حس اعتماد به نفس در دانش آموزانی که در رتبه های بالاتر قرارنمی گیرند.

۷- جبران بخشی از محدودیت ها و تنگناهای اجتناب ناپذیر ارزشیابی های متداول در مدارس از طریق تنوع بخشیدن به معیارهای ارزشیابی

 

* محل اجرای طرح :

مدارس ابتدایی و راهنمایی تحصیلی

* ضوابط و ملاکهای انتخاب دانش آموزان تلاشگر :

در این طرح دانش آموز تلاشگر به دانش آموزی اطلاق می شود که در هر مرحله از زمان تحصیل نسبت به عملکرد قبلی خود برحسب آزمونها و نمره های مختلف امتحانی پیشرفت داشته باشد ضوابط انتخاب این دانش آموزان به شرح ذیل تعیین می گردد.

۱- دانش آموزی که براساس عملکرد کلاسی در هر درس نسبت به عملکرد قبلی خود , حسب نظر معلم مربوطه پیشرفت داشته باشد معیار پیشرفت در این بند میزان تلاش دانش آموزان در ارزشیابی های تکوینی (مستمر ) پرسش های کلاسی و همچنین انجام تکالیف و فعالیت های خارج از کلاس است .

۲- دانش آموزی که براساس فعالیت ها و نمره های کسب کرده در هر نوبت امتحانی در هر درس نسبت به نمره نوبت قبل خود در همان درس در دوره راهنمایی حداقل ۳ نمره و در دوره ابتدایی حداقل ۵/۱ نمره پیشرفت داشته باشد .

۳- دانش آموزی که معدل هر نوبت وی نسبت به نوبت قبلی دردوره راهنمایی حداقل ۲ نمره و در دوره ابتدایی یک نمره افزایش داشته باشد .

۴- دانش آموزی که معدل کل وی در پایان سال تحصیلی نسبت به معدل کل سال قبلش افزایش داشته باشد .

۵- دانش آموزی که سال قبل مردود و یا با تجدیدی قبول شده ولی در سال جاری در خرداد ماه بدون تجدیدی و بدون استفاده از تکماده قبول شده باشد .

۶- علاوه بر انتخاب دانش آموزان تلاشگر طبق ضوابط فوق الذکر , از میان پرتلاش ترین آنها , تلاشگر نمونه نیز انتخاب می گردد دانش آموزی به عنوان تلاشگر نمونه شناخته می شود . که معدل کل وی در پایان سال تحصیلی در مقایسه با امتحانات نوبت اول به همچنین نسبت به معدل کل سال قبلش در دوره ی راهنمایی حداقل ۴ نمره افزایش داشته باشد و در دوره ابتدایی فردی است که بالاترین امتیاز را نسبت به گروه تلاشگران کسب کند .

۷- دانش آموزانی که تلاشها و فعالیتهای خارج از کلاس آنان در مقایسه با قبل افزایش یافته است .

۸- مدیریت / ادارات نواحی و مناطق می توانند متناسب با شرایط و مقتضیات خاص خود حد نصاب های تعیین شده در بندهای فوق را تغییر نمایند مشروط بر اینکه از نصاب های تعیین شده تجاوز نکند و مغایرتی نیز با اهداف طرح نداشته باشد .

 

نحوه اجرای طرح :

به منظور اجرای دقیق و منظم طرح , اقدامات زیر از طریق شورای مدرسه , پیش بینی شده در ماده ۱۰ آئین نامه اجرایی مدارس انجام خواهد شد .

۱-تهیه وتنظیم دفتری خاص ثبت و ضبط مدارک و سوابق مربوط به اجرای طرح

۲- توجیه معلمان و دانش آموزان نسبت به اهداف و چگونگی اجرای طرح

۳- جلب مشارکت و همیاری اولیاء در تامین هزینه های مربوط به طرح (جایزه وسایر تشویق های دانش آموزان)

۴- اخذ کمکهای لازم از اداره آموزش وپرورش منطقه در زمینه های مختلف فکری و مالی جهت اجرای هرچه بهتر طرح در این زمینه اداره آموزش وپرورش منطقه موظف است نظارت و مساعدتهای لازم را بعمل آورد.

۵- تهیه و ارسال گزارشهای لازم به اداره آموزش وپرورش منطقه , راجع به چگونگی اجرای طرح و نتایج آن

۶- تهیه و تدارک نشریه دیواری و یا اطلاعیه مخصوص تحت عنوان «تابلوی تلاش » با همکاری دانش آموزان جهت معرفی دانش آموزان تلاشگر و شرح فعالیت و کوشش آنها و نصب در مناسبترین محل دید افراد در مدرسه (با همکاری شورای دانش آموزی )

۷- دانش آموزانی که در پایان سال تحصیلی بعنوان تلاشگر نمونه شناخته می شوند در سطح مدرسه مورد تقدیر وتشویق قرار گیرند .

۸- مسئولیت حسن اجرای طرح در مدرسه , بعهده مدیر مدرسه خواهد بود.

۹- برای مدارسی که احتمالاً طرحی ابتکاری همسو با اهداف طرح تلاش آفرین دارند , این طرح جنبه پیشنهادی وتوصیه ای خواهد داشت لذا مخیرند در خصوص ادامه طرح قبلی و یا اجرای این طرح تصمیم گیری نمایند این تصمیم گیری از طریق شورای مدرسه و با تایید اداره آموزش وپرورش منطقه متبوع خواهد بود .

 

نحوه معرفی و تشویق دانش آموزان تلاشگر

۱- مدیر مدرسه و کلیه همکاران آموزشی وپرورشی وی می باید در حد امکانات برنامه های شوق انگیز و هماهنگ و فراگیری برای ترغیب و تشویق دانش آموزان به تلاش و کوشش بیشتر در امور درسی پیش بینی و به تدریج اجراء نمایند با این تاکید مهم که ملاک اصلی در تشویق , سعی و کوشش دانش آموز و میزان پیشرفت تحصیلی او در مقایسه با وضع قبلی خود اوست .

۲- تشویق های مهم حتی المقدور در حضور اولیاء دانش آموزان انجام شود در صورت عدم حضور اولیاء به نحوی به اطلاع آنان برسد .

۳- دانش آموزان تلاشگر از طریق زیر و با رعایت ترتیب مورد تشویق قرار می گیرند .

۱-۳- تشویق شفاهی در کلاس در حضور دانش آموزان

۲-۳- تشویق شفاهی در مراسم صبحگاهی در حضور کلیه دانش آموزان

۳-۳- تشویق کتبی و شفاهی درکلاس و اعلام ان به ولی دانش آموز

۴-۳- تشویق کتبی و شفاهی در حضور کلیه دانش آموزان با حضور ولی او

۵-۳- اعطای جایزه یا لوح تقدیر با امضای مدیر مدرسه درحضور همه دانش آموزان و با حضور اولیاء دانش آموزانی که تقدیر می شوند .

۶-۳- تشویق کتبی و اعطای لوح تقدیر و جایزه از طرف اداره آموزش وپرورش منطقه بنا به معرفی مدیر مدرسه ‍ ( در صورت امکان )

۴- جهت انجام تشویق هایی که مربوط به نتایج پایان سال تحصیلی است مسئولین مدرسه پیش بینی های لازم برای تعیین زمان و مکان مراسم پایان سال تحصیلی و اعطاء جوایز را بعمل آورند در این مراسم علاوه بر انجام اقدامات امور مربوط به دانش آموزان تلاشگر از دانش آموزان ممتاز مدرسه نیز به نحوی مقتضی تقدیر بعمل آید .

پیشنهاد می شود مراسم فوق همزمان با توزیع کارنامه های دانش آموزان باشد .

تذکر مهم : اجرای این طرح و اقدامات مربوط به آن , بمنزله نادیده گرفتن و کم توجهی به دانش آموزان برجسته و ممتاز نیست و لزوم تشویق اینگونه دانش آموزان نیز به قوت خود باقی است .

۵- در خصوص نحوه تشویق , اتخاذ تصمیم در مورد بند ۱-۳ با معلم مربوطه و بندهای ۲-۳ الی ۵-۳ با پیشنهاد معلم و با هماهنگی و موافقت مدیر مدرسه , مطابق با ضوابط و ملاکهای تعین شده در طرح برای انتخاب (دانش آموز تلاشگر ) انجام خواهد گرفت اجرای بند ۶-۳ بعهده اداره آموزش وپرورش منطقه به استناد معرفی و مدارک ارسالی از مدرسه خواهد بود .

نظارت و ارزشیابی : سازمان آموزش وپرورش ضمن نظارت براجرای طرح , گزارشی از چگونگی اجرای طرح و نتایج آن به دفاتر آموزش وپرورش ابتدایی و راهنمایی تحصیلی ارسال خواهد نمود .